Tutan Product selection

 

 

 

​botton selection

 

 

 

 

 

© ​Tutankhamundou 2018

 

 

 

 

 
平安時代風木彫狛犬薬入れ

平安時代風の木造狛犬の薬入れです。 底部に蓋があり中にお薬をしますことができます。